Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 132 - 2131 МИ
Смолян, 28.10.2019

ОТНОСНО: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Брой мандати за общински съветници:

 

    двадесет и девет                                                                29

                           с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 11:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е:

 

петстотин тридесет и четири                534        гласове.

(с думи)                          (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

НЯМА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

двадесет и девет                               29

(с думи)                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Кандидат на партия Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ Сийка Кирова Карталова – Суркова е избран за кмет на кметство Момчиловци.

 

Кандидат на партия Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ Сийка Георгиева Йочева заема нейното място в общинския съвет.

 

Кандидатът отпада от кандидатската листа на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ, понеже е избран за кмет на кметство Момчиловци: Сийка Кирова Карталова – Суркова.

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

   два                                              2

43

ПП ГЕРБ

   единадесет                                  11

55

Движение за права и свободи - ДПС

   три                                               3

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

   шест                                             6

74

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

   седем                                           7

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Владимир Стаменов Гърбелов

А

92

2

Светозар Илиев Казанджиев

А

10

3

Веселина Спасова Немова

Б

2

4

Николай Петров Пишинов

Б

2

5

Николета Ефтимова Сиракова

Б

5

6

Илия Илиев Михайлов

Б

1

7

Аделина Борисова Николова

Б

1

8

Румяна Петкова Стефанова

Б

3

9

Росен Милков Величков

Б

0

10

Ботьо Ангелов Манчев

Б

1

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

1

Петър Георгиев Кадиев

А

38

2

Светла Асенова Тодорова

А

4

3

Христо Костадинов Стойков

А

4

4

Елена Анастасова Стоева

А

4

5

Румен Петров Бечев

Б

2

6

Ангел Димитров Неделчев

Б

0

7

Сава Тодоров Койчев

Б

1

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

1

Костадин Кръстев Василев

А

419

2

Димитър Атанасов Ангелов

А

126

3

Тихомир Митков Ризов

А

111

4

Георги Андреев Юручев

Б

31

5

Пламен Ангелов Рафаилов

Б

30

6

Мария Гавраилова Дойчинска

Б

34

7

Георги Стефанов Белев

Б

5

8

Митко Младенов Сираков

Б

36

9

Василка Костадинова Георгиева-Пешева

Б

17

10

Минка Емилова Миладинова

Б

5

11

Боряна Бисерова Димитрова

Б

7

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

Манол Илиев Ружинов

А

219

2

Цонка Кирилова Пеевска

А

39

3

Станимир Николаев Николов

Б

13

4

Вангел Николаев Вангелов

Б

24

5

Захари Стоянов Пеевски

Б

6

6

Стефка Георгиева Барбудова

Б

16

7

Ивелина Недкова Дрянкова

Б

6

8

Габриела Стоянова Щърбанова

Б

20

43

ПП ГЕРБ

1

Марин Ташев Захариев

А

2681

2

Венера Райчева Аръчкова

Б

206

3

Ангел Николаев Безергянов

Б

111

4

Петър Стефанов Мирчев

Б

114

5

Екатерина Димитрова Гаджева

Б

96

6

Денислав Емилов Костов

Б

82

7

Тодор Кирилов Митов

Б

117

8

Петър Стефанов Янев

Б

81

9

Божидар Огнянов Шуманов

Б

102

10

Стоян Иванов Иванов

Б

227

11

Мария Василева Семерджиева

Б

126

12

Софка Ясенова Иванова

Б

67

13

Ивайло Борисов Халваджиев

Б

152

14

Цветанка Тинкова Илиева

Б

24

15

Димитър Николов Николов

Б

74

16

Димитър Ангелов Делчев

Б

47

17

Андриян Георгиев Петров

Б

179

18

Мариана Георгиева Сивкова

Б

43

19

Борислав Петров Георгиев

Б

31

20

Елин Сашов Лилов

Б

55

21

Атанас Райчев Белчилов

Б

55

22

Васил Зарков Кутлев

Б

27

23

Христо Петров Кименов

Б

82

24

Нина Юлиянова Карова

Б

80

25

Петър Христов Янев

Б

59

26

Слави Станчев Глухов

Б

57

27

Лиляна Димитрова Балийска

Б

74

28

Веселин Динков Грашев

Б

29

29

Росен Митков Шехов

Б

99

51

ВОЛЯ

1

Максим Банков Маринов

А

210

2

Ерих Росенов Багрянов

А

69

3

Цветана Георгиева Димитрова

Б

25

4

Александър Илиев Георгиев

Б

24

5

Димитър Георгиев Мадански

Б

13

6

Милко Замфиров Милев

Б

3

7

Никола Иванов Чуралски

Б

0

8

Яни Шукеров Илиев

Б

2

9

Руско Шишманов Кадиев

Б

10

10

Росен Димитров Владимиров

Б

3

11

Анелия Фиданова Журналова

Б

1

12

Марияна Маринова Бамбалова

Б

0

13

Теменужка Величкова Александрова

Б

2

14

Борис Ангелов Раков

Б

1

15

Васил Мирчев Цветков

Б

6

16

Анелия Емилова Хаджиева

Б

4

17

Ангел Тодоров Касабаджаков

Б

3

18

Тодорка Василева Василева

Б

1

19

Ангел Бойчев Стоилов

Б

2

20

Веса Петрова Кацарова

Б

5

21

Искра Асенова Самуилова

Б

6

22

Дарина Калинова Кирякова

Б

5

23

Захаринка Асенова Старчева

Б

6

24

Александър Вълчев Русинов

Б

3

25

Пенка Петрова Белинска

Б

2

26

Георги Анастасов Чакъров

Б

5

55

Движение за права и свободи – ДПС

1

Салих Рамадан Аршински

А

692

2

Милен Руженов Журналов

А

122

3

Вижданка Велкова Младенова

Б

67

4

Елица Албенова Касабова

Б

28

5

Захри Салихов Касъмов

Б

43

6

Валентин Емилов Кръпчев

Б

13

7

Карамфил Яворов Трендафилов

Б

3

8

Владимир Асенов Ратайски

Б

23

9

Марияна Бисерова Краева

Б

13

10

Събина Събинова Живкова

Б

17

11

Деян Валентинов Царев

Б

14

12

Антонио Веселинов Чавдаров

Б

14

13

Елена Емилова Радева

Б

21

14

Адрияна Красимирова Делянова

Б

21

15

Мая Данкова Шатева

Б

10

16

Радослав Емилов Башев

Б

12

17

Маргарита Минчева Найденова

Б

2

18

Ралица Асенова Ратайска

Б

6

19

Венцислав Росенов Гънчаров

Б

16

20

Емин Мехмедеминев Гърбелов

Б

9

21

Владимир Якимов Ратайчев

Б

22

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Стефан Атанасов Сабрутев

А

1462

2

Иван Милков Гавазов

Б

97

3

Димитър Йовчев Кръстанов

Б

144

4

Виолета Делчева Бояджиева

Б

38

5

Рабие Лютвиева Кьосева

Б

60

6

Иван Иванов Френкев

Б

81

7

Стефан Георгиев Бадев

Б

122

8

Здравка Неденова Кавалова

Б

90

9

Нелия Костова Маринова-Янкова

Б

28

10

Десислава Събева Димитрова

Б

76

11

Костадин Димитров Чаталбашев

Б

79

12

Милко Иванов Гавазов

Б

54

13

Николина Славова Марвакова

Б

29

14

Милен Танчев Пачелиев

Б

50

15

Зефир Захариев Юруков

Б

29

16

Митко Минчев Чочев

Б

19

17

Светослав Митков Димитров

Б

18

18

Евелина Росенова Гърбелова

Б

16

19

Мариана Атанасова Саламбашева

Б

56

20

Георги Христов Славов

Б

29

21

Васка Иванова Мавродиева

Б

27

22

Карамфил Карамфилов Куртинов

Б

45

23

Лазар Михалев Солаков

Б

12

24

Петър Костадинов Харадинов

Б

16

25

Румяна Атанасова Янчевска

Б

43

26

Георги Димитров Тонков

Б

60

27

Николай Герасимов Стоименов

Б

21

28

Стойка Георгиева Найденова

Б

16

29

Йорданка Костадинова Маргаритова

Б

59

58

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

Росица Симова Станевска

А

290

2

Алтимир Милков Ананиев

А

52

3

Красимир Милков Санев

А

36

4

Елена Славейкова Узунова

Б

12

5

Петя Здравкова Пейкова

Б

2

6

Виолета Росенова Сиракова

Б

8

7

Кристияна Светлинова Палазлиева

Б

5

8

Румен Захариев Манолев

Б

9

9

Аделин Еминов Голев

Б

23

10

Кристина Миткова Юрукова

Б

0

11

Бойко Сергеев Челебиев

Б

2

12

Станимир Минчев Кацаров

Б

4

13

Александър Юлиянов Каров

Б

8

14

Валентин Събев Самичков

Б

2

15

Ралица Емилова Билянска

Б

7

16

Искрен Весков Кошничаров

Б

2

17

Павел Малинов Мартинов

Б

4

18

Диана Венелинова Сиракова

Б

2

19

Мирела Бисерова Узунова

Б

0

20

Албена Росенова Лозанова

Б

1

21

Елисавета Илиянова Петрова

Б

3

22

Борислав Здравков Каменов

Б

2

23

Татяна Димитрова Петрова

Б

2

24

Михаил Иванов Кюлханов

Б

3

25

Атанас Костадинов Божинов

Б

0

26

Минка Минчева Георгиева

Б

1

27

Габриела Светлинова Палазлиева

Б

1

28

Величко Пешев Калчев

Б

2

29

Мария Тодорова Николова

Б

0

74

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

1

Кирил Иванов Асенов

А

939

2

Илия Николаев Томов

А

282

3

Коста Атанасов Начев

Б

34

4

Сийка Кирова Карталова-Суркова

Б

48

5

Валентин Венциславов Кюлхански

Б

107

6

Минчо Малинов Симов

Б

111

7

Филип Христов Топов

Б

139

8

Сийка Георгиева Йочева

Б

35

9

Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова

Б

45

10

Татяна Василева Михайлова

Б

32

11

Никола Асенов Хаджихристев

Б

81

12

Александър Кирилов Караджов

Б

74

13

Нина Димитрова Герджикова

Б

8

14

Мария Николаева Рускова

Б

20

15

Андрей Илиев Андреев

Б

174

16

Елисавета Христова Лободова

Б

88

17

Димитър Илиев Пампоров

Б

27

18

Илия Петров Семерджиев

Б

20

19

Димитър Радославов Чолаков

Б

41

20

Дафина Димитрова Маламова

Б

34

21

Валентин Цолов Цолов

Б

141

22

Радка Стефанова Янчева

Б

33

23

Димитър Венциславов Костов

Б

18

24

Иван Тодоров Пищалов

Б

102

25

Димитър Стоянов Марев

Б

84

26

Слави Здравков Янков

Б

42

27

Ахмед Кадиров Крушков

Б

15

28

Георги Захариев Георгиев

Б

23

29

Анастас Георгиев Караджов

Б

205

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН / ЛНЧ

 

1 Ангел Николаев Безергянов

ПП ГЕРБ

**********

 

2 Божидар Огнянов Шуманов

ПП ГЕРБ

**********

 

3 Валентин Венциславов Кюлхански

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

**********

 

4 Венера Райчева Аръчкова

ПП ГЕРБ

**********

 

5 Вижданка Велкова Младенова

Движение за права и свободи – ДПС

**********

 

6 Виолета Делчева Бояджиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

7 Денислав Емилов Костов

ПП ГЕРБ

**********

 

8 Димитър Атанасов Ангелов

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

**********

 

9 Димитър Йовчев Кръстанов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

10 Екатерина Димитрова Гаджева

ПП ГЕРБ

**********

 

11 Иван Иванов Френкев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

12 Иван Милков Гавазов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

13 Илия Николаев Томов

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

**********

 

14 Кирил Иванов Асенов

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

**********

 

15 Коста Атанасов Начев

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

**********

 

16 Костадин Кръстев Василев

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

**********

 

17 Марин Ташев Захариев

ПП ГЕРБ

**********

 

18 Мария Василева Семерджиева

ПП ГЕРБ

**********

 

19 Милен Руженов Журналов

Движение за права и свободи – ДПС

*********

 

20 Минчо Малинов Симов

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

**********

 

21 Петър Стефанов Мирчев

ПП ГЕРБ

**********

 

22 Петър Стефанов Янев

ПП ГЕРБ

**********

 

23 Рабие Лютвиева Кьосева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

24 Салих Рамадан Аршински

Движение за права и свободи – ДПС

 **********

 

25 Сийка Георгиева Йочева

    Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 **********

26 Стефан Атанасов Сабрутев

    БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 **********

27 Стоян Иванов Иванов

    ПП ГЕРБ

 **********

28 Тодор Кирилов Митов

    ПП ГЕРБ

 **********

29 Филип Христов Топов

    Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 **********

           

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

 

 

2.....................................

 

 

3.....................................

 

 

4......................................

 

 

5.......................................

 

 

6....................................

 

 

7.....................................

 

 

8.....................................

 

 

9......................................

 

 

       

 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 164 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

 • № 163 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Извършване на ревизия и опис на всички изборни книжа и материали останали в ОИК Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

всички решения