26.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 27.05.2021г. от 17:30 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

29.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 30.03.2021г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

03.11.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 20:00 ЧАСА

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019 До 20,30 ч. 
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 20,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити бр. гласували приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 16233 89 0
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 17:30 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 17,30
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 13940
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 12:30 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 12,30
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 7379
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 10:00 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 10,00 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 2491
31.10.2019

Съобщение

 

В изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево, насрочени на 03.11.2019 г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кадидатски листи.

27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 20:00 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019 До 20,30 ч. 
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 20,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити бр. гласували приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 33994 89 0 89 открити 0 18722 89 0
27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 17:30 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 17,30 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 16587
27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 12:30 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 12,30 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 9349
27.10.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 10:00 часа

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 10,00 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 3858
26.10.2019

Съобщение

Телефонен номер за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес: 

+35930165838

e-mail: [email protected]

17.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 21.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 14.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 10.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т. 7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо на ЦИК с Изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г., ОИК Смолян публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община Смолян

Бюлетина за кмет на кметство Виево

Бюлетина за кмет на кметство Влахово

Бюлетина за кмет на кметство Могилица

Бюлетина за кмет на кметство Момчиловци

Бюлетина за кмет на кметство Смилян

Бюлетина за кмет на кметство Търън

Бюлетина за кмет на кметство Широка лъка

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 30.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 26.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

Календар

Решения

  • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

  • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения