Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 165 - 2131 МИ
Смолян, 04.12.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

В ОИК – Смолян е постъпило заявление с вх. № 209 / 04.12.2019 г. от Кирил Иванов Асенов, с което по същество той изразява изричната си воля правомощията му като избран общински съветник, с Решение № 132 – 2131 МИ / 28.10.2019 г. на ОИК – Смолян, да бъдат прекратени, след като е положил клетва, като общински съветник.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 458 ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 4, т. 3 и във връзка с ал. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК – Смолян

 

Р Е Ш И:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Кирил Иванов Асенов, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на МК „Новото време“ с решение № 132 – 2131 МИ Смолян от 28.10.2019г.
 2. ОБЕЗСИЛВА и АНУЛИРА издаденото на Кирил Иванов Асенов, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.
 3. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник поставената под № 9 в кандидатската листа на МК „Новото време“– Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова, ЕГН: **********.
 4. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на избраната за общински съветник Радослава Ангелова Вълчанова-Кисимова, ЕГН: **********.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 04.12.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения