Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 2 - 2131 МИ
Смолян, 05.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на начина и мястото на обявяването, както и номерацията на решенията на ОИК - Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Определяне на реда за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на ОИК – Смолян.

На основание чл. 87, ал.2 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 1. Взетите от ОИК – Смолян решения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя цифрата 2131 /номер на избирателния район/ и съкращението МИ (Местни избори).
 2. Взетите от ОИК - Смолян решения се обявяват незабавно след приемането им, чрез поставяне на информационното табло на ОИК – Смолян, намиращо се пред стая № 211, в сградата на Общинска администрация – Смолян, с административен адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12 и чрез публикуване на интернет страницата на ОИК - Смолян. Възлага на секретаря на ОИК да организира незабавното публикуване на решенията на интернет страницата на комисията.
 3. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 4. Членовете на ОИК - Смолян се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, определено в предходната точка 2. При необходимост от спешно свикване на заседание на Комисията, дежурният за деня член е длъжен да уведоми незабавно всички останали членове на Комисията.
 5. Да бъде изготвен ежеседмичен график от страна на членовете на ОИК Смолян, които да обезпечава непрекъснатото присъствие или дежурство на поне един член на ОИК от 09.00 до 17.00 часа в помещението, където заседава Комисията.
 6. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 7. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 9. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 10. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

 

Решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

За секретар: Елица Валентинова Маринова

* Публикувано на 05.09.2019 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 164 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

 • № 163 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Извършване на ревизия и опис на всички изборни книжа и материали останали в ОИК Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

всички решения