19.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 20.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

18.09.2019

Съобщение

Подписите в Списък за подкрепа на регистрацията на независим кандидат за общински съветник или за кмет (Приложение № 67-МИ изборна книга) се събират след регистрация на ИК в ОИК съгласно Решение № 973-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация на ИК всеки календарен ден до 16 септември 2019 г. включително.

Подписите се събират от съответния ИК само в периода от регистрацията му в ОИК (не по-късно от 16 септември 2019 г.) до внасяне на заявлението за регистрация на кандидата за общински съветник или за кмет в ОИК (не по-късно от 24 септември 2019 г.)

18.09.2019

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 6 от Изборния кодекс, при избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

18.09.2019

Гласуване на членовете на СИК и охраната в секция, в която работят.

Членовете на СИК и охраната, които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 април 2019 г. е на територията на същата община.

Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство, само ако адресната им регистрация е в кметството. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството, те гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

18.09.2019

Определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК Смолян уведомява всички заинтересовани лица, че формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са както следва:

 1. СПИСЪК на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат по Приложение № 67-МИ, на който физически следва да се съберат необходимият брой подписи е наличен на следния адрес на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/mi2019/documents.
 2. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид, за целите на проверката от ТЗ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“ в МРРБ), се използва предоставената като приложение към Решение № 705 на ЦИК - електронна форма в EXCEL формат (Приложение № 2), налична на следния адрес на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/decisions/705/2019-08-23.
17.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 19.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

17.09.2019

Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ:

 1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за българските граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.;

б) за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.

 1. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 26 април 2019 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
 2. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, ако отговарят на изискванията на ИК, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.
 3. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж – само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 12 октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателния списък по настоящ адрес общинската администрация служебно ги заличава от избирателния списък по постоянния им адрес.
 4. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

 

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

 1. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за кандидатите и избирателите български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.

 1. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 26 април 2019 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
 2. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за кметове на кметства, ако отговарят и на останалите изисквания на ИК за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.
 3. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж - само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 12 октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската администрация от избирателния списък по постоянния им адрес.
 4. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.
16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 17.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

13.09.2019

Съобщение

ОИК Смолян напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 16.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

11.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 13.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 11.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

05.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 09.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 164 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

всички решения