03.11.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 20:00 ЧАСА

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019 До 20,30 ч. 
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 20,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити бр. гласували приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 16233 89 0
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 17:30 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 17,30
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 13940
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 12:30 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 12,30
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 7379
03.11.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 10:00 часа

Избори за кмет на община Смолян и кмет на с.Виево на 03.11.2019 г.

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 10,00 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33988 89 0 89 открити 0 2491
31.10.2019

Съобщение

 

В изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево, насрочени на 03.11.2019 г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат само застъпници и упълномощени представители на кадидатски листи.

27.10.2019

С П Р А В К А за избирателната активност в община Смолян към 10:00 часа

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 10,00 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 3858
27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 20:00 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019 До 20,30 ч. 
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 20,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити бр. гласували приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 33994 89 0 89 открити 0 18722 89 0
27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 17:30 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 17,30 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 16587
27.10.2019

С П Р А В К А ЗА ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ 12:30 ЧАСА

Избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г

Община Брой избиратели        МИ-2019 Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност МИ-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: към 12,30 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян     21 31 33994 89 0 89 открити 0 9349
14.07.2022

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 14.07.2022г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

14.03.2022

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 14.03.2022г. от 17:30 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

26.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 27.05.2021г. от 17:30 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

29.03.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 30.03.2021г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

26.10.2019

Съобщение

Телефонен номер за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес: 

+35930165838

e-mail: [email protected]

17.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 21.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 14.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 10.10.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

10.10.2019

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т. 7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо на ЦИК с Изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г., ОИК Смолян публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община Смолян

Бюлетина за кмет на кметство Виево

Бюлетина за кмет на кметство Влахово

Бюлетина за кмет на кметство Могилица

Бюлетина за кмет на кметство Момчиловци

Бюлетина за кмет на кметство Смилян

Бюлетина за кмет на кметство Търън

Бюлетина за кмет на кметство Широка лъка

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 30.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

26.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 26.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

20.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 24.09.2019г. от 12:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

19.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 20.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

18.09.2019

Гласуване на членовете на СИК и охраната в секция, в която работят.

Членовете на СИК и охраната, които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 април 2019 г. е на територията на същата община.

Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство, само ако адресната им регистрация е в кметството. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството, те гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

18.09.2019

Определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК Смолян уведомява всички заинтересовани лица, че формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са както следва:

 1. СПИСЪК на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат по Приложение № 67-МИ, на който физически следва да се съберат необходимият брой подписи е наличен на следния адрес на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/mi2019/documents.
 2. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид, за целите на проверката от ТЗ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“ в МРРБ), се използва предоставената като приложение към Решение № 705 на ЦИК - електронна форма в EXCEL формат (Приложение № 2), налична на следния адрес на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/decisions/705/2019-08-23.
18.09.2019

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 6 от Изборния кодекс, при избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

18.09.2019

Съобщение

Подписите в Списък за подкрепа на регистрацията на независим кандидат за общински съветник или за кмет (Приложение № 67-МИ изборна книга) се събират след регистрация на ИК в ОИК съгласно Решение № 973-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация на ИК всеки календарен ден до 16 септември 2019 г. включително.

Подписите се събират от съответния ИК само в периода от регистрацията му в ОИК (не по-късно от 16 септември 2019 г.) до внасяне на заявлението за регистрация на кандидата за общински съветник или за кмет в ОИК (не по-късно от 24 септември 2019 г.)

17.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 19.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

17.09.2019

Указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ:

 1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за българските граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.;

б) за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.

 1. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 26 април 2019 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
 2. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, ако отговарят на изискванията на ИК, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.
 3. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж – само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 12 октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателния списък по настоящ адрес общинската администрация служебно ги заличава от избирателния списък по постоянния им адрес.
 4. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

 

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

 1. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за кандидатите и избирателите български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 26 април 2019 г.

 1. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 26 април 2019 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
 2. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за кметове на кметства, ако отговарят и на останалите изисквания на ИК за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.
 3. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж - само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 12 октомври 2019 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската администрация от избирателния списък по постоянния им адрес.
 4. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.
16.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 17.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

13.09.2019

Съобщение

ОИК Смолян напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 16.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

11.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 13.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

09.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 11.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

05.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Смолян ще се проведе на 09.09.2019г. от 17:00 часа в зала 211 в сградата на Община Смолян.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 171 - 2131 МИ / 14.07.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 170 - 2131 МИ / 27.05.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 169 - 2131 МИ / 20.05.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

всички решения