Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 113 - 2131 МИ
Смолян, 27.10.2019

ОТНОСНО: Получени в ОИК – Смолян жалби с вх. № 140/27.10.2019 г. и вх. № 141/27.10.2019 г. от Салих Аршински, упълномощен представител на ПП Движение за права и свободи.

В жалбите по същество са изложени оплаквания от секретари в секционни избирателни комисии с. Търън и с. Кутела, че не са били уведомени за получаването на изборните книжа и материали на 26.10.2019 г. Във връзка с това жалбоподателят моли ОИК – Смолян да разпореди ревизия на изпратените и получените документи в СИК с. Търън и в СИК с. Кутел, в присъствието на представител на ОИК и съответните секретари на комисии.

 

            Във връзка с гореизложеното ОИК Смолян взе предвид следните обстоятелства:

 

 1. С писмо на община Смолян с изх. № ДЛ009693/11.10.2019 г. до упълномощените представители, всички политически партии, в това число и до ПП „Движение за права и свободи“, са уведомени, че на 18.10.2019 г. (петък) в сесийна зала на Общинска администрация Смолян, ще се проведе обучение на членовете на СИК на територията на Община Смолян, за провеждането на избори за общински съветници и кметове насрочени за 27.10.2019 г. Видно от разписка за получен документ, същото е получено и от представител на ПП „Движение за права и свободи“ – Милен Ружинов Журналов на 11.10.2019 г. 15:45 ч., което обстоятелство е удостоверено с негов подпис. Отделно от това информация за провеждане на обучението на членовете на СИК е публикувана и на сайта на Община Смолян: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2867.

 

 1. На 18.10.2019 г. (петък) е проведено обучение на всички 89 секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Смолян, на което подробно е разяснена информация за получаването на изборните книжа на 26.10.2019 г. и за провеждането на изборите в изборния ден на 27.10.2019 г.

 

 1. След направена справка за присъстващите на обучението в списъка на представителите на СИК, се установи че от страна ПП „Движение за права и свободи“ от общо 91 бр. представители на проведеното обучение на 18.10.2019 г. (петък) са присъствали само 8, като в тази връзка представителите на ПП „Движение за права и свободи“ е следвало да проявят заинтересованост относно получаването на изборните книжа и материали в предизборния ден.

 

 1. Съгласно нормата на чл. 215, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК): „Председателят на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, определен от районната или общинската избирателна комисия неин член и кметът на общината, района или кметството или определено от него със заповед длъжностно лице от общинската администрация подписват протокол за предаването и приемането на избирателния списък, съответно на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, и протокол за предаването и приемането на изборните книжа и материали по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 14, съответно по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7, 8,

 

9, 12, 13 и 14 и ал. 3, т. 2 и 3. В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, съответно на подвижната секционна избирателна комисия, изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя на комисията. Протоколите се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за районната или общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).“

             

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1,  т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Смолян

  

Р Е Ш И:

 

 1. НЕ УСТАНОВЯВА нарушения на изборните правила.
 2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 140/27.10.2019 г. и вх. № 141/27.10.2019 г. от Салих Аршински, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 27.10.2019 в 10:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 164 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

 • № 163 - 2131 МИ / 05.11.2019

  относно: Извършване на ревизия и опис на всички изборни книжа и материали останали в ОИК Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

всички решения