Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 164 - 2131 МИ
Смолян, 05.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и във връзка с т.2 и т.3 от Решение № 1460-МИ от 21.10.2019 год. на ЦИК,  ОИК – Смолян

 

 

Р Е Ш И :

 

 

Във връзка с изпълнение на т.2 и т.3 от Решение № 1460 – МИ от 21.10.2019 г. на ЦИК, определя следните членове на ОИК – Смолян, които да предадат на териториално звено на ГД „ГРАО“ – гр. Смолян по опис избирателните списъци след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.:

 

 • Василка Димитрова Гатешка;
 • Станислав Анастасов Карагяуров;
 • Андрей Емилов Петев.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 05.11.2019 в 14:09 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения