Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 53 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 63-МИ), заведено с вх. №2/23.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства (Приложение № 71-МИ) от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, подадено от Рабие Лютвиева Кьосева –упълномощен представител, за регистрация на кандидати за кметове на кметства, предложени от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., както следва:

 • Евелина Росенова  Гърбелова – кандидат за кмет на кметство с. Смилян;
 • Николай Борисов Кокаланчев– кандидат за кмет на кметство с. Влахово;
 • Венко Славчев Палчев – кандидат за кмет на кметство с. Виево;
 • Андрей Захариев Томашов - кандидат за кмет на кметство с. Могилица;
 • Карамфил Карамфилов Куртинов - кандидат за кмет на кметство с. Търън.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) – 5 бр.;
 2. Пълномощно.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи, ОИК Смолян, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.

На основание чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА кандидатите за кметове на кметства, издигнати от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

 • Евелина Росенова  Гърбелова – кандидат за кмет на кметство с. Смилян;
 • Николай Борисов Кокаланчев– кандидат за кмет на кметство с. Влахово;
 • Венко Славчев Палчев – кандидат за кмет на кметство с. Виево;
 • Андрей Захариев Томашов - кандидат за кмет на кметство с. Могилица;
 • Карамфил Карамфилов Куртинов - кандидат за кмет на кметство с. Търън.

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на кандидатите за кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения