Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 54 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 69-МИ), заведено с вх. № 9/23.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез Рабие Лютвиева Кьосева, упълномощено лице, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян, предложена от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., а именно:

 

 1. Стефан Атанасов Сабрутев, ЕГН  **********                          
 2. Иван Милков Гавазов, ЕГН  **********
 3. Димитър Йовчев Кръстанов, ЕГН **********
 4. Виолета Делчева Бояджиева, ЕГН **********
 5. Рабие Лютвиева Кьосева, ЕГН  **********
 6. Иван Иванов Френкев., ЕГН **********
 7. Стефан Георгиев Бадев, ЕГН **********
 8. Здравка Неденова Кавалова, ЕГН  **********
 9. Нелия Костова Маринова-Янкова, ЕГН **********
 10. Десислава Събева Димитрова, ЕГН **********
 11. Костадин Димитров Чаталбашев, ЕГН **********
 12. Милко Иванов Гавазов, ЕГН  **********
 13. Николина Славова Марвакова, ЕГН **********
 14. Милен Танчев Пачелиев, ЕГН **********
 15. Зефир Захариев Юруков, ЕГН **********
 16. Митко Минчев Чочев, ЕГН **********
 17. Светослав Митков Димитров, ЕГН **********
 18. Евелина Росенова Гърбелова, ЕГН **********
 19. Мариана Атанасова Саламбашева, ЕГН **********
 20. Георги Христов Славов, ЕГН **********
 21. Васка Иванова Мавродиева, ЕГН **********
 22. Карамфил Карамфилов Куртинов, ЕГН  **********
 23. Лазар Михалев Солаков, ЕГН **********
 24. Петър Костадинов Харадинов, ЕГН **********
 25. Румяна Атанасова Янчевска, ЕГН **********
 26. Георги Димитров Тонков, ЕГН **********
 27. Николай Герасимов Стоименов, ЕГН **********
 28. Стойка Георгиева Найденова, ЕГН  **********
 29. Йорданка Костадинова Маргаритова, ЕГН  **********

 

 

Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) - 29 броя;
 2. Пълномощно -1 бр.

 

След служебно събрана информация за кандидатите, относно техните лични данни, постоянен и настоящ адрес се установи, че по отношение на кандидати от листата за общински съветници на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.2 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.

 

            На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в община Смолян от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

 1. Стефан Атанасов Сабрутев, ЕГН  **********                          
 2. Иван Милков Гавазов, ЕГН  **********
 3. Димитър Йовчев Кръстанов, ЕГН **********
 4. Виолета Делчева Бояджиева, ЕГН **********
 5. Рабие Лютвиева Кьосева, ЕГН  **********
 6. Иван Иванов Френкев., ЕГН **********
 7. Стефан Георгиев Бадев, ЕГН **********
 8. Здравка Неденова Кавалова, ЕГН  **********
 9. Нелия Костова Маринова-Янкова, ЕГН **********
 10. Десислава Събева Димитрова, ЕГН **********
 11. Костадин Димитров Чаталбашев, ЕГН **********
 12. Милко Иванов Гавазов, ЕГН  **********
 13. Николина Славова Марвакова, ЕГН **********
 14. Милен Танчев Пачелиев, ЕГН **********
 15. Зефир Захариев Юруков, ЕГН **********
 16. Митко Минчев Чочев, ЕГН **********
 17. Светослав Митков Димитров, ЕГН **********
 18. Евелина Росенова Гърбелова, ЕГН **********
 19. Мариана Атанасова Саламбашева, ЕГН **********
 20. Георги Христов Славов, ЕГН **********
 21. Васка Иванова Мавродиева, ЕГН **********
 22. Карамфил Карамфилов Куртинов, ЕГН  **********
 23. Лазар Михалев Солаков, ЕГН **********
 24. Петър Костадинов Харадинов, ЕГН **********
 25. Румяна Атанасова Янчевска, ЕГН **********
 26. Георги Димитров Тонков, ЕГН **********
 27. Николай Герасимов Стоименов, ЕГН **********
 28. Стойка Георгиева Найденова, ЕГН  **********
 29. Йорданка Костадинова Маргаритова, ЕГН  **********

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

            Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения