Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 55 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на Община Смолян, предложен от ПП „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 63-МИ), заведено с вх. № 4/23.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кмет на община (Приложение № 70-МИ) от ПП „Национален фронт за спасение на България“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов, подадено от Незабравка Миткова Петева – упълномощено лице, за регистрация на ВЛАДИМИР СТАМЕНОВ ГЪРБЕЛОВ - кандидат за кмет на Община Смолян, предложен от ПП „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидата (Приложение №65 – МИ) – 1 бр.
 2. Пълномощно – 1 бр.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК Смолян, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.

На основание чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРАВладимир Стаменов Гърбелов с ЕГН:*********** като кандидат за кмет на община Смолян, издигната от ПП „Национален фронт за спасение на България“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на кандидата за кмет на община Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:05 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения