Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 57 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. №11/23.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници (Приложение № 69-МИ) от Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“, представлявана от Красимир Каракачанов , чрез Манол Илиев Ружинов –преупълномощен от Христо Костадинов Камишев, пълномощник на Красимир Каракачанов, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян, предложена от Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., а именно:

 

 1. Манол Илиев Ружинов , ЕГН  **********                         
 2. Цонка Кирилова Пеевска, ЕГН  **********
 3. Станимир Николаев Николов, ЕГН **********
 4. Вангел Николаев Вангелов, ЕГН  **********
 5. Захари Стоянов Пеевски, ЕГН  **********
 6. Стефка Георгиева Барбудова, ЕГН **********
 7. Ивелина Недкова Дрянкова , ЕГН **********
 8. Габриела Стоянова Щърбанова , ЕГН **********

 

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) - 8 броя;
 2. Пълномощно-2бр.

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“  са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

            На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА като кандидати за общински съветници в община Смолян от кандидатската листа на Политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

 

 1. Манол Илиев Ружинов , ЕГН  **********                         
 2. Цонка Кирилова Пеевска, ЕГН  **********
 3. Станимир Николаев Николов, ЕГН **********
 4. Вангел Николаев Вангелов, ЕГН  **********
 5. Захари Стоянов Пеевски, ЕГН  **********
 6. Стефка Георгиева Барбудова, ЕГН **********
 7. Ивелина Недкова Дрянкова , ЕГН **********
 8. Габриела Стоянова Щърбанова , ЕГН **********

 

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

           

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:13 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения