Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 60 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. №14/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници (Приложение № 69-МИ) на Политическа партия „ГЕРБ “, № КО-Г-300/30.07.2019 г. на Бойко Борисов, чрез пълномощника Ефрем Велинов за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., а именно:

 

1. Марин Ташев Захариев, ЕГН **********

2. Венера Райчева Аръчкова, ЕГН **********

3. Ангел Николаев Безергянов, ЕГН **********

4. Петър Стефанов Мирчев, ЕГН **********

5. Екатерина Димитрова Гаджева, ЕГН **********

6. Денислав Емилов Костов, ЕГН **********

7. Тодор Кирилов Митов, ЕГН **********

8. Петър Стефанов Янев, ЕГН **********

9. Божидар Огнянов Шуманов, ЕГН **********

10.Стоян Иванов Иванов, ЕГН  **********

11.Мария Василева Семерджиева,  ЕГН  **********

12.Софка Ясенова Иванова ,  ЕГН  **********

13.Ивайло Борисов Халваджиев, ЕГН  **********

14.Цветанка Тинкова Илиева, ЕГН  **********

15.Димитър Николов Николов, ЕГН  **********

16.Димитър Ангелов Делчев, ЕГН  **********

17.Андриян Георгиев Петров, ЕГН  **********

18.Мариана Георгиева Сивкова ,ЕГН  **********

19.Борислав Петров Георгиев, ЕГН  **********

20.Елин Сашев Лилов, ЕГН  **********

21.Атанас Райчев Белчилов, ЕГН  **********

22.Васил Зарков Кутлев, ЕГН  **********

23.Христо Петров Кименов, ЕГН  **********

24.Нина Юлиянова Карова, ЕГН  **********

25.Петър Христов Янев, ЕГН  **********

26.Слави Станчев Глухов, ЕГН  **********

27.Лиляна Димитрова Балийска, ЕГН  **********

28.Веселин Динков Грашев, ЕГН  **********

29.Росен Митков Шехов, ЕГН  **********

 

Към предложението са приложени:

 1. Решение № 99-00-ГИД-293/17.09.2019г. на Изпълнителната комисия на ПП „ ГЕРБ“;
 2. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) - 29 броя;
 3. Пълномощно – 2 бр.

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на Политическа партия „ГЕРБ“ са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

          

            На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРАкато кандидати за общински съветници в община Смолян от кандидатската листа на Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

1. Марин Ташев Захариев, ЕГН **********

2. Венера Райчева Аръчкова, ЕГН **********

3. Ангел Николаев Безергянов, ЕГН **********

4. Петър Стефанов Мирчев, ЕГН **********

5. Екатерина Димитрова Гаджева, ЕГН **********

6. Денислав Емилов Костов, ЕГН **********

7. Тодор Кирилов Митов, ЕГН **********

8. Петър Стефанов Янев, ЕГН **********

9. Божидар Огнянов Шуманов, ЕГН **********

10.Стоян Иванов Иванов, ЕГН  **********

11.Мария Василева Семерджиева,  ЕГН  **********

12.Софка Ясенова Иванова ,  ЕГН  **********

13.Ивайло Борисов Халваджиев, ЕГН  **********

14.Цветанка Тинкова Илиева, ЕГН  **********

15.Димитър Николов Николов, ЕГН  **********

16.Димитър Ангелов Делчев, ЕГН  **********

17.Андриян Георгиев Петров, ЕГН  **********

18.Мариана Георгиева Сивкова ,ЕГН  **********

19.Борислав Петров Георгиев, ЕГН  **********

20.Елин Сашев Лилов, ЕГН  **********

21.Атанас Райчев Белчилов, ЕГН  **********

22.Васил Зарков Кутлев, ЕГН  **********

23.Христо Петров Кименов, ЕГН  **********

24.Нина Юлиянова Карова, ЕГН  **********

25.Петър Христов Янев, ЕГН  **********

26.Слави Станчев Глухов, ЕГН  **********

27.Лиляна Димитрова Балийска, ЕГН **********

28.Веселин Динков Грашев, ЕГН  **********

29.Росен Митков Шехов, ЕГН  **********

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

           

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения