Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 61 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на Община Смолян, предложен от Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение от Политическа партия „ГЕРБ“, заведено с вх. №5/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кмет на община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. (Приложение № 63-МИ), за регистрация на  Николай Тодоров Мелемов с ЕГН:*********** за кандидат за кмет община Смолян.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидата (Приложение №65 – МИ) – 1 бр.;
 2. Пълномощно – 2 бр.

След служебно събрана информация за кандидата относно неговите лични данни, постоянен и настоящ адрес се установи, че са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ с ЕГН:*********** като кандидат за кмет на община Смолян, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение на кандидата за кмет на община Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения