Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 62 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за кметове на кметства от Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 63-МИ), заведено с вх. №4/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за кметове на кметства (Приложение № 71-МИ) от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Борисов , подадено от Ефрем Велинов  – преупълномощен от Николай  Мелемов , за регистрация на кандидати за кметове на кметства, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., както следва:

 • Захари Дамянов Соколов, с ЕГН ******** – кандидат за кмет на кметство с. Виево;
 • Недко Методиев Димитров, с ЕГН ******** – кандидат за кмет на кметство с. Влахово;
 • Милко Младенов Кисьов, с ЕГН ********– кандидат за кмет на кметство с. Могилица
 • Димитър Тодоров Величков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на кметство с. Момчиловци ;
 • Чавдар Антимов Червенков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на кметство с. Смилян;
 • Явор Севдалинов Говедаров, с ЕГН ********– кандидат за кмет на кметство с. Търън;
 • Васил Димов Седянков, с ЕГН ********– кандидат за кмет на кметство с. Широка Лъка;

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) – 7 бр. ;
 2. Пълномощно – 2 бр.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК Смолян, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК.

На основание на чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК, във връзка с Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, ОИК Смолян

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА кандидатите за кметове на кметства, издигнати от Политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

 • Захари Дамянов Соколов – кандидат за кмет на кметство с. Виево;
 • Недко Методиев Димитров – кандидат за кмет на кметство с. Влахово;
 • Милко Младенов Кисьов – кандидат за кмет на кметство с. Могилица;
 • Димитър Тодоров Величков – кандидат за кмет на кметство с. Момчиловци ;
 • Чавдар Антимов Червенков – кандидат за кмет на кметство с. Смилян;
 • Явор Севдалинов Говедаров – кандидат за кмет на кметство с. Търън;
 • Васил Димов Седянков - кандидат за кмет на кметство с. Широка Лъка.

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на кандидатите за кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:29 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения