Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 63 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. №15/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници (Приложение № 69-МИ) на НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време), представлявана от Анастас Георгиев Караджов – упълномощен представител, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., а именно:

 

1.Кирил Иванов Асенов, ЕГН  **********

2.Коста Атанасов Начев, ЕГН  **********

3.Сийка Кирова Карталова – Суркова , ЕГН **********

4.Валентин Венциславов Кюлхански,   ЕГН  **********

5.Минчо Малинов Симов , ЕГН  **********

6.Филип Христов Топов , ЕГН  **********

7. Сийка Георгиева Йочева , ЕГН **********

8.Радослава Ангелова Вълчанова Кисимова , ЕГН  **********

9.Таня Василева Михайлова, ЕГН **********

10.Никола Асенов Хаджихристев , ЕГН **********

11.Александър Кирилов Караджов, ЕГН **********

12.Нина Димитрова Герджикова ,  ЕГН  **********

13.Мария Николаева Рускова , ЕГН  **********

14.Андрей Илиев Андреев , ЕГН  **********

15.Елисавета Христова Лободова , ЕГН  **********

16.Димитър Илиев Пампоров, ЕГН  **********

17.Илия Петров Семерджиев , ЕГН  **********

18.Димитър Радославов Чолаков ,ЕГН  **********

19.Дафина Димитрова Маламова , ЕГН  **********

20.Валентин Цолов Цолов, ЕГН  **********

21.Илия Николаев Томов , ЕГН  **********

22.Радка Стефанова Янчева , ЕГН  **********

23.Димитър Венциславов Костов , ЕГН  **********

24.Иван Тодоров Пищалов , ЕГН  **********

25.Димитър Стоянов Марев , ЕГН  **********

26.Слави Здравков Янков , ЕГН  **********

27.Ахмед Кадиров Крушков , ЕГН  **********

28.Георги Захариев Георгиев , ЕГН  **********

29.Анастас Георгиев Караджов , ЕГН  **********

 

Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) -   29 броя;

 

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

 

            На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРАкато кандидати за общински съветници в община Смолян от кандидатската листа на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ („Демократична България – Обединение“, Движение 21, ЗС Александър Стамболийски, Новото време) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

1.Кирил Иванов Асенов, ЕГН  **********

2.Коста Атанасов Начев, ЕГН  **********

3.Сийка Кирова Карталова – Суркова , ЕГН **********

4.Валентин Венциславов Кюлхански,   ЕГН  **********

5.Минчо Малинов Симов , ЕГН  **********

6.Филип Христов Топов , ЕГН  **********

7.Сийка Георгиева Йочева , ЕГН **********

8.Радослава Ангелова Вълчанова Кисимова , ЕГН  **********

9.Таня Василева Михайлова, ЕГН **********

10.Никола Асенов Хаджихристев , ЕГН **********

11.Александър Кирилов Караджов, ЕГН **********

12.Нина Димитрова Герджикова ,  ЕГН  **********

13.Мария Николаева Рускова , ЕГН  **********

14.Андрей Илиев Андреев , ЕГН  **********

15.Елисавета Христова Лободова , ЕГН  **********

16.Димитър Илиев Пампоров, ЕГН  **********

17.Илия Петров Семерджиев , ЕГН  **********

18.Димитър Радославов Чолаков ,ЕГН  **********

19.Дафина Димитрова Маламова , ЕГН  **********

20.Валентин Цолов Цолов, ЕГН  **********

21.Илия Николаев Томов , ЕГН  **********

22.Радка Стефанова Янчева , ЕГН  **********

23.Димитър Венциславов Костов , ЕГН  **********

24.Иван Тодоров Пищалов , ЕГН  **********

25.Димитър Стоянов Марев , ЕГН  **********

26.Слави Здравков Янков , ЕГН  **********

27.Ахмед Кадиров Крушков , ЕГН  **********

28.Георги Захариев Георгиев , ЕГН  **********

29.Анастас Георгиев Караджов , ЕГН  **********

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

           

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:31 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения