Общинска избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 66 - 2131 МИ
Смолян, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение № 62-МИ), заведено с вх. №16/24.09.2019 г., в Регистъра на кандидатите за общински съветници (Приложение № 69-МИ) на АБВ (Алтернатива за българско възраждане), представлявана от  Петър Георгиев Кадиев  – упълномощен представител, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г., а именно:

 

 1. Петър Георгиев Кадиев, ЕГН  **********
 2. Румен Петров Бечев, ЕГН  **********
 3. Светла Асенова Тодорова, ЕГН **********
 4. Христо Костадинов Стойков,   ЕГН  **********
 5. Елена Анастасова Стоева, ЕГН  **********
 6. Ангел Димитров Неделчев, ЕГН  **********
 7. Сава Тодоров Койчев, ЕГН **********

 

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите (Приложение №65 – МИ) -   7 броя;
 2. Пълномощно – 1 бр.

По отношение на кандидати от листата за общински съветници на АБВ (Алтернатива за българско възраждане) са налице изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 414, ал.1, т.1 и т.3 и Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

            На основание чл. 87, ал.1, т. 14 от Изборния кодекс ОИК – Смолян

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРАкато кандидати за общински съветници в община Смолян от кандидатската листа на АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

      1.Петър Георгиев Кадиев, ЕГН  **********

 1. Румен Петров Бечев, ЕГН  **********
 2. Светла Асенова Тодорова, ЕГН **********
 3. Христо Костадинов Стойков,   ЕГН  **********
 4. Елена Анастасова Стоева, ЕГН  **********
 5. Ангел Димитров Неделчев, ЕГН  **********
 6. Сава Тодоров Койчев, ЕГН **********

 

 1. ДА СЕ ИЗДАДАТ удостоверения на регистрираните кандидати за общински съветници в община Смолян в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

           

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Симеон Атанасов Велинов

Секретар: Емилиян Здравков Бакърджиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 167 - 2131 МИ / 27.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за освобождаване от Общински съвет Смолян и обявяване за избран на следващия от листата.

 • № 166 - 2131 МИ / 30.03.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

всички решения