Заседания

Заседание от дата 30.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 137 - 2131 МИ / 30.10.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 165 / 30.10.2019 г. в ОИК – Смолян от Сийка Кирова Карталова – Суркова.

Календар

Решения

  • № 165 - 2131 МИ / 04.12.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от съветника и обявяване за избран на следващия от листата.

  • № 164 - 2131 МИ / 05.11.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК – Смолян, които да предадат изборните книжа за проверка на ТЗ на ГД ГРАО гр. Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

  • № 163 - 2131 МИ / 05.11.2019

    относно: Извършване на ревизия и опис на всички изборни книжа и материали останали в ОИК Смолян след произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Смолян и кмет на кметство с. Виево на 03.11.2019 г.

всички решения